VČELÍ VOSK

Pod pojmem včelí vosk je zahrnuto velké spektrum látek jak rostlinného tak živočišného původu. Přírodní vosky jsou však velmi bohatou směsí různých mastných kyselin s dlouhým řetězcem a jejich esterů.

Každý přírodní vosk je proto unikátní látkou se specifickými fyzikálními a chemickými charakteristikami, které určují možné použití vosku. Zejména včelí vosk má mimořádně široké spektrum využití v různých oblastech lidské činnosti a zaujímá tak významnou pozici mezi vosky.

Vosk je včelám odebírán už několik tisíc let. Některé skalní kresby jsou vytvořeny také ze včelího vosku, mumie v Egyptu byly baleny do zábalů se včelím voskem, vyráběli se z něj destičky pro psaní a svíčky.

Vosk je vylučován žláznatým epitelem nacházejícím se na tzv. voskových zrcátkách. Každá jednotlivá sekreční buňka má svůj sekreční vývod na povrch voskových zrcátek, kde sekret rychle tuhne do tvaru jemné voskové šupinky. Vosková šupinka je přidržována koncem předchozího tergitu tak, jako byla zasunutá do kapsy. Včela ji pak vytáhne a zadníma nohama si ji posune ke kusadlům, kde ji rozmělňuje na vláčnou hmotu, kterou pak přidává ke vznikajícímu plástu.

Včelí vosk byl označen, jako nezávadný pro lidskou konzumaci a bylo schváleno jeho případné použití jako příměsy potravin. Nemyslí se tím, že by vosk mel být přímou součástí lidské výživy, ale pouze jako její aditivum.

Nejznámější je forma plástečkového medu, i když v tomhle případě se vosk pouze žvýká a nepolyká. Vosk je interní, tzn. že nedochází k interakci mezi trávicím systémem člověka s voskem. Vosk tak projde trávicím traktem bez jeho sebemenšího poškození.

Jelikož je vosk především interní látkou, jsou jeho přímé účinky na organismy minimální. Jeho nepřímé účinky však mohou být velmi výrazné. Například vosk má výraznou ochranou funkci- často se používá k peletami. Například ochranný film na povrchu ovoce proti jeho vysychání či lidské pokožce prosti alergenům.

Vosk je používán také pro farmaceutické a kosmetické účely. Žvýkání tmavých plástů (ale ne černých plodových plástů) i bez medu, plodu či pylu je účinné proti nachlazení. U vosku byly pozorovány i slabé protizánětlivé a antioxidační účinky.

Dále se vosk využívá jako impregnace a leštění dřeva, při výrobě svíček, v kosmetickém průmyslu, při výrobě zbraní atd.