VČELÍ JED

Včelí jed je speciální sekret včelích jedových žláz. Čím více včela pozře pylu jako bílkovinné potravy, tím více vytváří jedu.

Jedový váček je naplněn vodným roztokem včelího jedu. Sám jed je velmi složitý produkt.

Hlavním zástupcem bílkovinných složek v něm je tzv.mellitin, složený z 12 aminokyselin a 26 aminokyselinových zbytků. Uvádí se, že jde o hlavní toxickou součást včelího jedu, která poškozuje bílé i červené krvinky a uvolňuje z nich biogenní aminy, především histamin a serotonin.

Další důležitou složkou je rovněž jedovatý polypeptid apamin, tvořený 18 aminokyselinami. Následuje enzym fosfolipáza, který způsobuje hemolýzu čili rozpad červených krvinek.

Dále byly ve včelím jedu nalezeny neurotransmitery dopamin a noradrenalin, histamin a další jiné látky, minerály...

Včelí jed je čirý bezbarvý roztok hořkokyselé chuti, reaguje kysele a jemně voní.

Má účinek baktericidní, hemolytický, hemorrhagický (způsobující krvácení), neurotický, mírně anestetický, rozpouští buňky, snižuje krevní tlak a umí organismus chránit před účinky radioaktivního záření.

Zdravý člověk snese bez problémů současně 10 - 15 žihadel, teprve 200 - 250 žihadel je schopno způsobit nebezpečnou otravu a smrtící dávka je 500 žihadel. Při alergii na včelí jed, může ovšem usmrtit i jediné žihadlo, protože dochází k tzv. anafylaktickému šoku...