MATEŘÍ KAŠIČKA

Mateří kašička je vylučována hltanovými žlázami, které jsou vyvinuty jen u dělnic. Jde o krmnou šťávu, kterou dělnice krmí jak včelí plod, tak imago matky. Včely tento produkt nijak neukládají ve včelstvu- ihned po vyloučení dávají dělnice mateří kašičku do buněk a larvy se jí hned živí.
Obvykle u mateřích a trubčích larev bývá krmné šťávy jen velmi málo, ale matky jsou krmeny dle libosti a často v buňce zůstává nezkonzumovaná mateří kašička i po ukončení larválního vývoje.
Krmná šťáva mateřích larev se liší od složení krmné šťávy pro larvy dělničí. Mateří kašička je svým složením nejbohatší krmnou šťávou, která působí na celý ontogenetický vývoj diploidních larev tak, že se z nich vyvine mnohem dokonalejší kasta samic - matky.
Od dělnic se liší:
• morfologicky - u matek jsou funkčně vyvinuty pohlavní orgány na rozdíl od dělnic, které mají jejich funkci redukovanou, dělnicím se na druhé straně vyvíjejí jiné orgány, např. hltanové a voskové žlázy, pylový košíček a silnější kusadla
• délkou vývoje - matka se vyvíjí od položení vajíčka pouze 16 dnů, kdežto dělnice 21 dnů• dlouhověkostí - matka se na rozdíl od dělnic dožívá i několika letÚčinky mateří kašičky
Existují vědecky ověřené účinky a dosud vědecky neověřené účinky. Pacienti, kteří mateří kašičku pravidelně konzumovali, byli ve většině případů spokojeni a v některých případech uváděli i vyléčení svých chorob. Zatím nezodpovězená otázka je, zda má mateří kašička účinky spíše protinádorové, nebo naopak, zda nádorové bujení podporuje. Vědci se v tomhle vzácně rozcházejí a z tohoto hlediska je vhodnější se při nádorovém onemocnění aplikace mateří kašičky raději vyvarovat.
Dávkování mateří kašičky se v současné době doporučuje 100 až 300 mg denně po dobu 3 - 4 týdnů (delší užívání nepřináší další efekt) a 3 - 4 x ročně.Účinky mateří kašičky:
• při přepracování, únavě, stresu, nervozitě
• stavy úzkosti (neuróza) a psychotická onemocnění somatického původu
• snížená imunita
• nechutenství a zlepšení trávícího procesu
• předčasné stárnutí
• poruchy laktace
• poinfarktový stav
• zácpa, anorexie a anemie
• má protivirové a antibiotické účinky
• brzdí vývoj arteriosklerózy
• zlepšuje jaterní činnost
• zlepšuje srdeční činnost
• brání rozvoji křečových stavů
• zvyšuje ženskou plodnost
• reguluje menstruační cyklus a působí jako ženské afrodisiakum
• léčí akné u žen
• velmi příznivě působí na většinu forem bronchiálního astmatu
• funguje jako regenerátor organismu
• zlepšuje výživu kloubů a tlumí rozvoj artrózy...
Mateří kašičku by neměli konzumovat těhotné ženy, lidé s poruchou ledvin a nadledvin, v některých případech děti a lidé s přecitlivělostí na včelí produkty.